Apollo Görevlerinin Maliyeti

Apollo Görevlerinin Maliyeti

Ay’a insanlı yolculuk insanlık tarihi açısından önemli bir adımdı. Aynı zamanda bilimsel olarak oldukça değerli bir yolculuktu. Ancak bu yolculuğun bir de maliyeti vardı. 1960-1973 yılları arasında gerçekleşen Apollo görevleri için ABD o dönem 28 milyar dolar harcadı. Eğer enflasyon gibi düzeltmeler yapılırsa bu bütçenin günümüzde karşılığı yaklaşık 288 milyar dolar olur. Şüphesiz Apollo görevlerinin herbiri aynı maliyette değildi. Özellikle Ay’a ilk iniş öncesindeki üç yıl (1966’dan başlayarak) en yüksek maliyetli çalışmalar gerçekleşti. O dönem NASA’nın Apollo görevi de dahil tüm giderleri ise yaklaşık olarak 50 milyar dolardı. Bu bütçenin enflasyonla birlikte günümüzdeki karşılığı ise 490 milyar dolardır.

Apollo görevlerinde kullanılan roketlere harcanan para yaklaşık olarak 10 milyar dolarken, bu roketlerle taşınan araçların maliyeti ise 9 milyar dolardır. Apollo görevleri boyunca Saturn I, Saturn IB ve Saturn V roketleri kullanıldı. Bu roketlerden en pahalısı, 7 milyar dolarla, insanlığı Ay’a taşıyan Saturn V'dir. Ay'a gidişte astronotların en fazla zaman geçiridği ve yolculuğu mümkün kılan komuta ve hizmet modülüne ise 4 milyar dolar harcandı. Ay yüzeyine inişte kullanılan Ay iniş aracı ise 2 milyar dolara mal oldu. Aynı zamanda bu roketlerin ve araçların geliştirilmesi, fırlatma ve iniş izlencelerinin tasarlanması ve sürdürülmesi için de 3 milyar dolara yakın bir bütçe harcandı. Elbette yalnızca araçlar Ay’a gitmedi, aynı zamanda bu araçların içerisinde astronotlar da vardı. Buna ek olarak Apollo görevlerinin görünmeyen yüzünde binlerce mühendis, bilim insanı ve bina sorumlusu da çalıştı. Onların maaşları ve giderleri ise yaklaşık olarak 5 milyar dolara mal oldu. 

Ay'a gitmek büyük bütçeli bir program sayesinde gerçekleşti. Ay'a harcanan toplam bütçe düşünüldüğünde o dönem ABD'de yaşayan herkesin cebindeki 5 dolardan 3 dolarının Ay'a yolculuk için harcandığı düşünülüyor. İnsanlık tarihi düşünüldüğünde  barışçıl çalışmalar için harcanan en büyük bütçe Apollo programınındır.