Ay’a Yolculuk Bilgisayar Kodlarının Ardındaki Kadın: Elaine Denniston

Ay’a Yolculuk Bilgisayar Kodlarının Ardındaki Kadın: Elaine Denniston

Apollo programının en zorlu yanlarından birisi de şüphesiz yüksek matematik içeren önemli hesaplamalar barındırmasıydı. O dönem bilgisayarlar yeni ortaya çıkıyordu. Bu sayede program kodları yazılarak bu işlemlerin bir kısmı görece daha kolay biçimde yapılabiliyordu. Bilgisayarlar günümüzdeki gibi küçük değil, aksine odaları kaplayan büyük aygıtlardı. Basit bir programı yazabilmek için onlarca kişiye ihtiyaç vardı. Birkaç kişi tek bir program için görevlendiriliyor ve başından sonuna dek hesaplamaları ancak başarabiliyordu.

Bilgisayar programlarını yazan mühendisler yüzlerce sayfa uzunluğundaki kâğıtlara ayrıntılı bir şema şeklinde program kodunu gösteriyor ve teknik becerisi olmayan kişilerce bu programlar o dönemin bilgisayarlarının okuyabileceği “punch kart” olarak adlandırılan delikli kâğıtlar biçimine dönüştürülüyordu.

Elaine Denniston da bu işlemi yapan kişilerden yalnızca biriydi. Elaine, MIT’nin Alet Deney Alanı’na bu kartların yapımı ve takibi konusunda uzmanlaşmak için işe alındı. Yalnızca lise öğrenimi gören Elaine, oldukça basit bir iş yapıyordu. Bir yandan çocuklarına bakıyor bir yandan da sıkıcı olarak nitelendirilen bir işi sürekli tekrar ediyordu. Elaine Denniston kız lisesinde okuduğu için fizik dersi bile görmedi üstelik herhangi bir bilim alt yapısı bile yoktu.

İşini titizlikle yapan Elaine başarılarından dolayı kendini bir anda Apollo programının içerisinde buldu. Onun için iş basitti, konu uzay programı olsa bile! Elaine, herbir mühendisin yazdığı program kodlarını biriktiriyor ve ardından onları inceleyerek yüzlerce sayfadan oluşan kodları düzenleyip delikli kart haline getiriyordu. Bu kartlar daha sonra bilgisayarlara yerleştirilerek program çalıştırılıyor ve hesaplamalar bilgisayarlar tarafından yapılıyordu. Kart üzerindeki küçük bir hata tüm programın çalışmasını engellediğinden bu kartların hazırlanması için çok titiz bir çalışmaya ihtiyaç duyuluyordu. Buna rağmen kimi zaman mühendislerin de program kodunu hatalı biçimde yazdığı oluyordu. Bunu fark eden Elaine, mühendisleri uyararak bunların düzeltilmesini sağlıyordu. Ancak kendisi bilgisayar ve kodlama konusunda doğrudan bir eğitim almadığı için mühendisler tarafından bu durum pek sıcak karşılanmıyordu. Elaine Denniston bu işte kendini geliştirerek yalnızca delikli kartları oluşturmuyor aynı zamanda da bir yandan program kodlarını da titizlikle inceliyordu. Bazen gördüğü bir parantez eksiğini kendisi tamamlayarak süreci olduğundan çok daha hızlandırıyordu. Bir yandan zaman bir yandan da maliyet açısından büyük kazançlar sağlatan Elaine’e bu katkıları sorulduğunda yalnızca işini en iyi şekilde yapmaya özen gösterdiğini söylüyordu.