Gezegensel Savunma Koordinasyon Ekibi (PDCO)

Gezegensel Savunma Koordinasyon Ekibi (PDCO)

Gezegenimize doğru yaklaşmakta olan ve hatta olası çarpma tehlikesi bulunan nesnelerden bizi uyarmak ve korumakla görevli bir ekip olduğunu biliyor muydunuz?

NASA’ya bağlı olarak çalışan ve 2016 yılında kurulan Gezegensel Savunma Koordinasyon Ekibi:

Dünya’ya yakın nesneler (Near Earth Objects - NEO'lar); Güneş'in etrafında dönen asteroitler ve kuyruklu yıldızlardır. Bu nesneler bazen Dünya’nın yakınlarından geçebilmektedir. Gezegensel savunma (Planetary Defense), NEO çarpma tehlikesini ele almak için "uygulamalı gezegen bilimidir".

NASA, NEO çarpma tehlikesini incelemesi ve gezegen savunması görevini yönetmek için Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi'ni (PDCO) kurdu.

PDCO: Potansiyel olarak tehlikeli nesnelerin (PHO'lar) erken tespitini sağlar. Yörüngeleri, Dünya'nın yörüngesinin 5 milyon km yakınına geleceğini tahmin eden NEO'ları ve PHO'ları izler, karakterize eder ve olası etkilerin olası etkilerine ilişkin uyarılar verir. PHO etkilerini azaltmak için stratejiler ve teknolojiler üzerinde çalışır.

PDCO, NEO'ları aramak, yörüngelerini belirlemek ve fiziksel özelliklerini ölçmek için çeşitli yer ve uzay tabanlı teleskoplar kullanan Yakın Dünya Nesnesi (NEO) Gözlem Programı aracılığıyla projelere finanse ediyor. PDCO, şu anda tespit edilmemiş NEO'ların keşfini hızlandırabilecek NEO arama ve karakterizasyon için optimize edilmiş uzay teleskobu görevleri üzerinde çalışıyor.

PDCO, bir asteroidi Dünya ile öngörülen bir çarpışma rotasından saptırmak için teknoloji ve teknik çalışmalarını da finanse etmektedir. Tahmin edilen bir asteroid çarpma tehdidine karşı bu tekniklerin kullanılması gerektiğinde bu teknolojileri göstermek ve etkinliklerini belirlemek için misyonlar geliştiriyor.

PDCO, bir Ulusal NEO Hazırlık Stratejisi ve Eylem Planı geliştirmek ve güncellemek için diğer devlet kurumlarıyla birlikte çalışır. PDCO ayrıca, kaçınılması mümkün olmayan bir PHO etkisi durumunda yeterli acil durum müdahalesinin hazırlanabilmesi için, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na (FEMA) asteroit etkilerinin doğası ve etkileri hakkında uzman girdisi sağlar.

PDCO ayrıca, Birleşmiş Milletler Dış Uzayın Barışçıl Kullanımları Komitesi'nin onayı altında, çok uluslu Uluslararası Asteroid Uyarı Ağı ve Uzay Görevleri Planlama Danışma Grubu'nun bir üyesi olarak diğer ulusların uzay ajansları ile çalışmaları koordine eder.