CG4 ( Cometary Globule): Kuyruklı Yıldız Küreciği

CG4 ( Cometary Globule): Kuyruklı Yıldız Küreciği

Bir gaz bulutunun büyük bir galaksiyi yutacakmış gibi göründüğü bu görüntüye aldanmayın. Aslında birbirlerine yakın bile değiller. Fotoğrafta gördüğünüz bu tuhaf görünümlü gök cismi kuyruklu yıldız küreciği (cometary globule) olarak bilinen bir gaz bulutudur. Ancak bu kürecik parçalanmıştır.

İlk olarak 1976'da gözlemlenen kuyruklu yıldız kürecikleri, kompakt, tozlu ve opak başlıklar ile uzun, hafif parlak kuyruklardan oluşan kuyruklu yıldız benzeri morfolojiye sahip yıldızlararası bulutlardır. Bu özellikler, kuyruklu yıldız küreciklerinin kuyruklu yıldızlara görsel olarak benzemesine neden olur, ancak gerçekte çok farklıdırlar. Her bir küreciğin yoğun, karanlık, parçalanmış bir kafası ve çok uzun bir kuyruğu vardır. CG'ler sıcak iyonize bir ortamla çevrelenmiş izole nötr küreciklerdir. CG'lerin çoğu, büyük bir iyonize gaz bölgesi olan Sakız Bulutsusu (Gum Nebula)'nda bulunur.

Kürecikler genellikle yıldızların doğum yeridir ve çoğunun başlık kısmında çok genç yıldızlar yer alır. Bu cismin başlık kısmındaki yırtığın nedeni ise henüz bilinmiyor.

GC4, Güney gök kürede yer alan Pupa (Puppis) Takımyıldızı yönünde yaklaşık 1300 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir bölgededir. Çapı neredeyse 1.5 ışık yılı genişliğindedir. Kuyruğunun uzunluğu ise neredeyse 8 ışık yılıdır.

Hemen hemen yoğun, karanlık maddeden oluşan bu yapı, yakındaki sıcak bir yıldızın parıltısıyla aydınlatılıyor. Küreciği çevreleyen kırmızı parıltı, muhtemelen iyonize hidrojenden kaynaklanan emisyonun sonucudur. Küreciğin ağzı, yandan görünen sarmal gökada ESO 257-19'u yutacakmış gibi görünüyor. Gerçekte, galaksi kürecikten yüz milyon ışık yılı daha uzaktadır.

Görüntü ESO (European Southern Observatory)’ nun Very Large Telescope ile yapılan gözlemleri sonucu elde edilmiştir.