NGC 6164: Ejderha Yumurtası

NGC 6164: Ejderha Yumurtası

Ejderha Yumurtası olarak bilinen NGC 6164’ün merkezinde, sıcak, parlak O-tipi bir yıldız yer alır. Güneş'ten yaklaşık 40 kat daha büyüktür. Salma bulutsusunun merkezinde görülen bu yıldız sadece 3 ila 4 milyon yaşındadır. Üç ila dört milyon yıl sonra, bir süpernova patlamasıyla yaşamına son verecek. Etrafında yer alan, yaklaşık 4 ışıkyılı boyunca uzanan bulutsu, görünüş olarak gezegenimsi bulutsulara (ölmekte olan güneş benzeri yıldızları çevreleyen gaz) benzemektedir. Ayrıca birçok gezegenimsi bulutsu gibi, NGC 6164'ün de mavi renkte geniş, soluk bir haleye sahip olduğu görülüyor. Yıldızlararası ortama doğru genişleyen mavi bölgedeki madde (Oksijen), muhtemelen O tipi yıldızın daha önceki bir aktivite durumundan kaynaklı olarak yıldızlararası ortama bırakıldığı düşünülüyor. NGC 6164, güney gökkürede yer alan Norma Takımyıldızı yönünde, 4.200 ışıkyılı uzaklıkta yer almaktadır.